Het onderzoek


Na een intakegesprek met de psychologe, gebeurt het onderzoek door een multidisciplinair team:

-logopedist

-ergotherapeut

-kinesist

-psychologe 

-arts


Naargelang de resultaten starten we de behandeling of verwijzen we door. We staan hierbij uitgebreid stil bij uw verwachtingen en hulpvragen om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.