Raad van bestuur

De raad van bestuur vormt het bestuursorgaan en het anker voor de uitbouw van een stevig Vlot. De raad komt twee keer per jaar samen en bestaat uit : 

- Jan Noppe - voorzitter 

- Jacques Adriaens - secretaris 

- André Bosman - bestuurslid

- Marc Bosman - bestuurslid 

- Marc Lambrecht - bestuurslid 

- Stefan Singelée - bestuurslid 


De algemene vergadering komt één per jaar samen en bestaat uit : 

- de leden van de raad van bestuur 

- Luc Rysenaer - bestuurslid 

- Sandra Adriaens - bestuurslid