Stotteren

Bij het stotterteam kan je terecht voor advies, multidisciplinair onderzoek en behandeling voor stotteren.


Wij helpen kinderen, adolescenten en volwassenen om:

- vertrouwen in hun spreken te krijgen.

- spreekdurf- en plezier te ervaren

- op een ontspannen manier te spreken.


In therapie staat creativiteit en plezier centraal. We betrekken hierbij de omgeving. We zetten sterk in op ouderbegeleiding en informeren we ook de ruimere omgeving a.d.h.v. een info-avond.