Kan ik mijn dossier inkijken of een afschrift vragen?

U hebt het recht om uw dossier in te kijken of een afschrijft op te vragen. U kan hiervoor terecht bij een van de therapeuten.

De aanvraag kan zowel mondeling als schriftelijk.

Vraagt u dit schriftelijk aan dan kan u dit document invullen.

U kan uw schriftelijke aanvraag bezorgen door:

- Dit te versturen naar CAR 't Vlot, Kallobaan 5 9120 Beveren

- Dit te bezorgen via e-mail:administratie@cartvlot.be

- Dit af te geven aan het onthaal.

Van zodra wij uw schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, zal er ten laatste na 14 dagen op u vraag worden ingegaan.

Wij vragen geen vergoeding voor een afschrift van uw dossier.