Begeleiding en therapie


Op basis van het behandelplan maken we een therapieschema op maat:

- een vast uurrooster

- intensieve therapie

- individuele therapie of in groep


De zorgkas geeft goedkeuring van de behandeling voor één jaar. In samenspraak kan er nadien nog een verlenging volgen.

Aandachtspunten tijdens het revalidatietraject:

- nauwe samenwerking met ouders . 

- samenwerking met CLB, school en andere hulpverleners.

- regelmatig evalueren van het revalidatieprogramma.