Peuters en kleuters 


Je kind ondervindt op verschillende domeinen moeilijkheden:


- moeite met eten of slapen

- het spreken en de taal komt moeizaam op gang

- samenspelen met andere kinderen

- reageert erg angstig, kwaad en/of extreem koppig

- het kruipen of stappen loopt moeizaam


Door vroeggerichte hulp in te zetten, bieden we leerervaringen aan zodat het kind zo volledig mogelijk kan ontwikkelen.

Het aanbod in therapie voor onze jonge kinderen kan bestaan uit individuele therapie of een intensiever programma binnen de kleutergroepwerking.


    Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van uw kind en de zorgvraag, komt je kind terecht in één van de zes onderstaande groepen.  Daar staat een multidisciplinair team klaar, met elk zijn eigen accenten.

    Ons team werkt steeds nauw samen met de omgeving waarin het kind groot wordt.  Je bent als ouders immers de expert in het omgaan met jouw unieke kind. Door deze intense samenwerking bekomen we bovendien een snellere en meer beklijvende evolutie, Voor meer uitleg, zie ouderwerking.