Veel gestelde vragen


Wie komt er in aanmerking voor onderzoek?

Tijdens het aanmeldingsgesprek bekijkt de maatschappelijk werkster met u of een aanbod in ons centrum mogelijk is.  De hulpvraag moet multidisciplinair zijn.

 

Zijn er wachtlijsten?

Helaas wel. De wachtlijst is afhankelijk van de problematiek en leeftijd. U wordt dan gecontacteerd voor onderzoek als uw kind aan de beurt is.

 

Hoeveel kost de therapie?

Het ziekenfonds komt voor een groot deel tussen in de kostprijs voor de behandeling.  U dient enkel het remgeld te betalen. 

Dit bedraagt slechts 2.15 euro per dag. Bij verhoogde tegemoetkoming betaalt u niets. 


Wordt er vervoer voorzien van en naar het centrum voor mijn kind?

Er kan beperkt beroep gedaan worden op vervoer vanuit het centrum.  Er wordt verwacht dat u als ouder minimaal 1 keer per week zelf instaat voor vervoer. Deze dienst is betalend.  De prijzen zijn als volgt :

  • vervoer binnen gemeente Beveren : 2,75 euro per enkele rit
  • vervoer buiten gemeente Beveren : 3,25 euro per enkele rit 

 

Wat als mijn kind niet kan komen?

Neem contact op met ons algemeen nummer: 03/775.64.84. We streven ernaar de afwezigheden tot een minimum te beperken. Hier worden bij start van de therapie afspraken over gemaakt. 


Mogen de ouders therapie meevolgen?

Onze deur staat steeds voor u open.  U bent welkom om na overleg met de therapeut de therapie bij te wonen. 


Mag mijn kind komen tijdens de vakantie?

Ja, het is zelfs noodzakelijk om therapie te laten verderlopen. Er geldt een aparte vakantieregeling die met u wordt overlegd. 


Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wij raden u aan om bedenkingen te bespreken met de betrokken therapeut. Alle medewerkerst staan open voor uw feedback en proberen via een open gesprek tot een oplossing te komen. 


Indien dit niet helpt, spreek dan de coördinator of directie aan. Dit kan via het algemeen nummer 03/7756484 of via e-mail: directie@reva-beveren.be.


Vindt u het mogelijk om iemand van het team aan te spreken of formuleert u de klacht liever schriftelijk dan kan dit via administratie@reva-beveren.be.

Indien we er niet in slagen om op die manier de klacht af te handelen of u de indruk heeft dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, dan kan u zich richten tot onze erkennende overheidsinstantie: Dit kan best via e-mail: revalidatie@vlaanderen.be.


Kan ik mijn dossier inkijken of een afschrift vragen?

U hebt het recht om uw dossier in te kijken of een afschrijft op te vragen. U kan hiervoor terecht bij een van de therapeuten. 

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren door dit document in te vullen.

U kan uw schriftelijke aanvraag bezorgen door:

- Dit te versturen naar CAR 't Vlot, Kallobaan 5 9120 Beveren 

- Dit te bezorgen via e-mail: administratie@reva-beveren.be

- Dit af te geven aan het onthaal.

Van zodra wij uw schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, zal er ten laatste na 14 dagen op u vraag worden ingegaan. 

Wij vragen geen vergoeding voor een afschrift van uw dossier.