Veel gestelde vragen


Wie komt er in aanmerking voor onderzoek?

Tijdens het aanmeldingsgesprek bekijkt de maatschappelijk werkster met u of een aanbod in ons centrum mogelijk is.  De hulpvraag moet multidisciplinair zijn.

 

Zijn er wachtlijsten?

Helaas wel. De wachtlijst is afhankelijk van de problematiek en leeftijd. U wordt dan gecontacteerd voor onderzoek als uw kind aan de beurt is.

 

Hoeveel kost de therapie?

Het ziekenfonds komt voor een groot deel tussen in de kostprijs voor de behandeling.  U dient enkel het remgeld te betalen. 

Dit bedraagt slechts 2.20 euro per dag (laatste update bedrag: 01/01/2024). Dit bedrag geldt per type revalidatieverstrekking dat u in het revalidatiecentrum krijgt, ongeacht de duur van de afspraken die dag (minimumduur is 30 minuten).  Bij verhoogde tegemoetkoming betaalt u niets. 


Wordt er vervoer voorzien van en naar het centrum voor mijn kind?

Er kan beperkt beroep gedaan worden op vervoer vanuit het centrum.  Er wordt verwacht dat u als ouder minimaal 1 keer per week zelf instaat voor vervoer. Deze dienst is betalend.  De prijzen zijn als volgt :

  • vervoer binnen gemeente Beveren : 2,75 euro per enkele rit
  • vervoer buiten gemeente Beveren : 3,25 euro per enkele rit 

 

Wat als mijn kind niet kan komen?

Neem contact op met ons algemeen nummer: 03/775.64.84. We streven ernaar de afwezigheden tot een minimum te beperken. Hier worden bij start van de therapie afspraken over gemaakt. 


Mogen de ouders therapie meevolgen?

Onze deur staat steeds voor u open.  U bent welkom om na overleg met de therapeut de therapie bij te wonen. 


Mag mijn kind komen tijdens de vakantie?

Ja, het is zelfs noodzakelijk om therapie te laten verderlopen. Er geldt een aparte vakantieregeling die met u wordt overlegd. 


Gaat therapie enkel door in het centrum?

Nee, gesprekken en therapie kunnen zowel doorgaan in het revalidatiecentrum als in eigen woon- of leefwereld van (“outreachend”). Naast gewone gesprekken of interventies kunnen interventies digitaal of digitaal gemengd georganiseerd worden.

Informatie over de manier van werken indien een gesprek of overleg digitaal doorgaat vind je hier