Klachtenprocedure:

Wij raden u aan om bedenkingen te bespreken met de betrokken therapeut. Alle medewerkers staan open voor uw feedback en proberen via een open gesprek tot een oplossing te komen.


Indien dit niet helpt, spreek dan de coördinator, directie of preventie adviseur aan. Dit kan via het rechtstreekse nummer

0492/46 30 06.


Vindt u het moeilijk om iemand van het team aan te spreken of formuleert u de klacht liever schriftelijk dan kan dit via klachten@cartvlot.be.

Indien we er niet in slagen om op die manier de klacht af te handelen of u de indruk heeft dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, dan kan u zich richten tot een externe instantie:


-Het Departement zorg, onze erkennende overheidsinstantie
door het invullen van het klachtenformulier
of het schrijven van een brief t.a.v. Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel


-Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG)
www.oogg.be

-Contactgegevens klacht via VAPH:
Hebt u een klacht? | VAPH

  • per mail viaklachten@vaph.be
    vermeld in de mail uw naam en adres
  • per telefoon op het nummer 02/249 35 00
  • per brief aan het VAPH, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel