Klachtenprocedure:

Wij raden u aan om bedenkingen te bespreken met de betrokken therapeut. Alle medewerkers staan open voor uw feedback en proberen via een open gesprek tot een oplossing te komen.


Indien dit niet helpt, spreek dan de coördinator of directie aan. Dit kan via het algemeen nummer 03/7756484 of via e-mail: directie@cartvlot.be.


Vindt u het moeilijk om iemand van het team aan te spreken of formuleert u de klacht liever schriftelijk dan kan dit via administratie@cartvlot.be.

Indien we er niet in slagen om op die manier de klacht af te handelen of u de indruk heeft dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, dan kan u zich richten tot een externe instantie:


-Het Departement zorg, onze erkennende overheidsinstantie
door het invullen van hetklachtenformulier
of het schrijven van een brief t.a.v. Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel


-Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG)
www.oogg.be

-Contactgegevens klacht via VAPH:
Hebt u een klacht? | VAPH

  • per mail viaklachten@vaph.be
    vermeld in de mail uw naam en adres
  • per telefoon op het nummer 02/249 35 00
  • perbriefaan het VAPH, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.