Hoe aanmelden?


-Telefonisch: 03/775.64.84 

-Mail: sociale.dienst@cartvlot.be Tijdens het aanmeldingsgesprek bekijkt de maatschappelijk werkster of een aanbod in ons centrum mogelijk is.  Indien opstart mogelijk is, kom je op onze wachtlijst terecht.