Veiligheidsmaatregelen: samen tegen corona


Waarmee moet je rekening houden bij een afspraak in 't Vlot?


- Op de parking en in het centrum draag je vanaf 10 jaar een mondmasker. 

- Ontsmet je handen en houd afstand.

- Heb je symptomen blijft dan thuis. Twijfel je? Check onze beslisboom

- Wanneer er bij uw gezin of bij uw kind een positieve COVID-19 test werd afgenomen, verwittig ons dan meteen.

- Breng en haal je kind stipt op tijd op. Ga het centrum niet binnen maar wacht op de parking.  Na de therapie brengt de therapeut uw kind terug naar buiten. 

- Uitzonderlijk is wachten in de wachtzaal mogelijk.  Overleg dit steeds met de behandelende therapeut.


Wat met quarantaine?


Bij een nauw contact met iemand die Corona heeft, moet u of uw kind thuis blijven ook al zijn er geen klachten. De quarantaine verloopt als volgt:


Stap 1: U of uw kind blijft thuis tot de isolatie van de besmette persoon afgelopen is.
Stap 2: Nadien blijft u of uw kind nog 10 dagen extra in quarantaine,
Stap 3: Pas nu kan de therapie in het centrum opnieuw aangevat worden. 


Breng bij een bevestigde besmetting steeds zo snel mogelijk het secretariaat op de hoogte.  Op die manier helpt u mee de veiligheid in het centrum te bewaren en zorgt u er mee voor dat de verderzetting van de werking zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.