Hoe aanmelden?


-Telefonisch: 03/775.64.84 

-Mail: administratie@reva-beveren.be


Tijdens het aanmeldingsgesprek bekijkt de maatschappelijk werkster of een aanbod in ons centrum mogelijk is.  Indien opstart mogelijk is, kom je op onze wachtlijst terecht.